Hemen bir takma nick alıp sohbete başlayabilir, kesintisiz sohbetin keyfine bakabilirsin.

nick
şifre
Anasayfa Chat Odaları İrc Komutları
1 Yorum
67 views görüntüleme
İrc Komutları

İRC SUNUCU LARINDA KULLANILAN  SERVİS KOMUTLARI

İrc Sunucularında kullanılan komutları detaylıca aşağıda sizler için sıraladık göz atabilirsiniz.

NICKSERV (Nick kayıt etme, diğer servisleri kullamak için kullanılan vb. Servis. )

Nick Şifresi 15 gün girmezse Nick kaydı düşer

1. Nick’i kayıt etme.

REGISTER: /ns register şifre eposta

Bu komut nickleri NickServ’le kaydetmeye yarar
Notlar: Herzaman iyi bir şifre kullanın ve eposta bölümüne GERÇEK eposta adresinizi yazın. Eğer unutulursa şifreyi geri almak için tek yol eposta dır. Eğer kullanıcı nickinin şifresini 30 gün içinde girmesse nickinin kaydı ve nicke kayıtlı olan kanallar ve memolarda düşer.

Örnek: /ns register 0000 sisus@deneme.com

2. Nick’in şifresini girme.

IDENTIFY: /ns identify şifre yada /pass şifre
Nick’in şifresini girmeye yarar.

Örnek: /ns identify 0000 veya /pass 0000

3. Nick’in şifresi girilmediği zaman sunucu tarafından değiştirilmesi.

KILL: /ns set kill on/off
Bu komut nicki korumaya yarar. Eğer 60 sn içinde nick şifresi girilmezse nicki kullanmaya çalışan kişinin nicki guestXXXXX ‘e çevrilir.

Örnek: /ns set kill on

4. Nick başkası tarafıdan kullanıldığı zaman nasıl düşürüleceği.

RECOVER: /ns recover nick şifre
Bu komut nickini başkası kullandığında kullanan kişinin bağlantısını kopartmak için kullanılır.
Örnek: /ns recover sisus 0000

5. Nick asılı kaldığı zaman nasıl düşürüleceği.

GHOST: /ns ghost nick şifre
Hattan düştüğümüzde nickimiz asılı kaldığında bu komut kullanılır.

Örnek: /ns ghost sisus 0000

6. Nick’in kaydının düşürülmesi.

DROP: /ns drop nick
Nickin kaydının düşmesini sağlar.
Komutu kullanmadan önce şifreyi girmek gerekir.
Not: Eğer nickiniz düşürse kanalınız da düşer.

Örnek: /ns drop sisus

7. Kayıtlı Nick’ler hakkında bilgi alma.

INFO: /ns info nick
Bu komut nickserv’le kayıtlı bir nick hakkında bilgi verir. Kayıt tarihi, en son ne zaman IRC’ye girdiği, kullanıcı’nın adresi vb.

Örnek: /ns info sisus

8. Nick’in şifresini değiştirme.

PASSWD: /ns set passwd yeni.şifre
Nick şifresini değiştirmeye yarar.

Örnek: /ns set passwd 1111

9. Nick’in e-posta adresini değiştirme.

EMAIL: /ns set email yeni.mail
Nick bilgisindeki eposta adresini değiştirmeye yarar.
Örnek: /ns set email deneme@deneme.com

10. RELEASE: /release nickname şifre

Bu komut nick “enforcer” tarafından tutulduğunda kullanılır

11. ACC /ns acc nickname

Bu komut bir kullanıcının nickinin şifresini girip girmediğini bildirir.

Possible displays:

Kullanıcı online değil, nick kayıtlı değil

..Acc 0 (Hiçbir yetkisi yok)

..Acc 1 (adresi access liste ile uyuşuyor)

..Acc 2 (nickin şifresini girmiş)

12.ACCESS: /ns access list.

.user@host kalıbındaki adresleri access listenize eklemenize çıkarmanıza-listelemenize yarar.

Not : Nick kayıt ederken o andaki user@host access otamatik olarak eklenir

/ns access add < user@host mask >

/ns access del < user@host mask >

/ns access wipe

13.WATCH : /ns watch add/del/list < nick channel >

Bu komut watch listenizi düzenlemenize yarar. Bu Liste nafity listesi gibidir.

/ns watch add nick (estrella)

14-BUDDY /ns buddy add/del/list < nick/channel >

Bu komut buddy listenizi düzenlemenize yarar. Watch listesinin aynısıdır ve nofity listesine benzer

/ns buddy add nick (ninja)

15-LISTCHANS : /ns listchans nickname

Yetkiniz access olan kanalları listelemenize yarar. Sadece kendi nikiniz için bu komutu kullanabilirsiniz.

16-AUTH : /ns AUTH <commmand> [<nick/id>]

AUTH komutu birini watch/buddy listenize eklerkenki onaydır.

LIST – istekleri gösterir.

VIEW – istek mesajını gösterir

READ – istek mesajını gösterir

APPROVE – isteği onaylar

ACCEPT – isteği onaylar

DECLINE – isteği geri çevirir

REJECT – isteği geri çevirir

CHANSERV (Kanal kayıt etme, kanala girince op olmanı sağlan vb. Servis.)
Not: Bu servisi kullanabilmek için kullandığınız Nick’in NickServ tarafından kayıtlı olması gerekli.

1. Kanalı kayıt etme.

REGISTER: /cs register #kanal şifre tanım
Bu komut bir kanalı kayıt etmeye yarar.
Tanım kısmına kanalın neyle alakalı olduğu yazılır. Genel sohbet,yetişkin,hobiler gibi…

Örnek: /cs register #deneme 0000 Bilgisayar

2. Kanal şifresinin girilmesi.

IDENTIFY: /cs identify #kanal şifre
Bu komut kanalın şifresini girerek kanalın size ait olduğunu göstermeye ve tam yetki almanıza yarar.
Örnek: /cs identify #deneme 0000

3. Kanalın düşürülmesi.

DROP: /cs drop #kanal
Kanalın kaydının düşürülmesine yarar.
Kullanımdan önce kurucunun kanal şifresini girmesi gerekir.

Örnek: /cs deop #deneme

4. Kayıtlı kanallar hakkında bilgi alma.

INFO: /cs info #kanal
Kanalın kurucusunun (founder) kim olduğunu, kurulduğu tarihi… gösterir.

Örnek: /cs info #deneme

5. Operatorluk(@) verme/alma.

OP: /cs op #kanal nick
Komut Nick’e belirtilen kanalda op verir.Verilen (@) op’luk geçicidir.
Sadece Aop ve daha yetkili kullanıcılar kullanabilir. Eğer kanalın “secured ops” seçeneği açıksa ve belirtilen kullanıcılar kanalın aop/sop listesinde değilse komut çalışmaz.
Örnek: /cs op #deneme sisus

DEOP: /cs deop #kanal nick
Komut operatörlerin operatörlüğünü geri almaya yarar. Sadece aop ve daha yetkililer kullanabilir.

Örnek: /cs deop #deneme sisus

6. Kanaldaki bir kullanıcıya yetki verme/alma/yetkisini yükseltme.

UOP: /cs uop #kanal add nick
Uoplar kanal modlarında hiçbir değişiklik görmezler (@ yada + yok). Kanal Uop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
Örnek: /cs uop #deneme add sisus

VOP: /cs vop #kanal add nick
Vopların nicklerinin yanında + bulunur. Kendilerini kanala davet (invite) ettirebilirler. Kanal Vop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
Kullanılabilecek komutlar /cs vop #kanal add/del/wipe ve list
Örnek: /cs vop #deneme add sisus

AOP: /cs aop #kanal add nick
Aoplar sadece soplar ve kurucu (founder) tarafından eklenebilir, Aoplar kullanıcıları kanaldan atabilir/yasaklayabilirler (ban) Kanal Aop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
Kullanılabilecek komutlar /cs aop #kanal add/del/wipe ve list
Örnek: /cs aop #deneme add sisus

SOP: /cs sop #kanal add nick
Soplar sadece kurucu (founder) tarafından eklebilir, Soplar kanal Aop/Vop/Uop listesine kullanıcıları ekleyebilir/çıkarabilir/listeyi temizleyebilir (Add/del/wipe), kanalda akick, mkick komutunu uygulayabilirler. Kanal Sop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
Örnek: /cs sop #deneme add sisus

7. Artı (voice) verme/alma.

VOICE: /cs voice #kanal nick
Komutu bir kullanıcıya artı (voice) vermek için kullanılır.Verilen artı (voice) geçicidir.

Örnek: /cs voice #deneme sisus

DEVOICE: /cs devoice #kanal nick
Komutu bir kullanıcıdan artı (voice) almak için kullanılır.
Örnek: /cs devoice #deneme sisus

8. Kullanıcının kanala girmesini tamamiyle yasaklama.

AKICK: /cs akick #kanal add nick

Akick sadece aop, sop ve kurucu (founder) tarafından eklenebilir. Kanal Akick listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.Kullanılabilecek komutlar /cs akick #kanal add/del/wipe ve list
Örnek: /cs akick #deneme add sisus

9. Konu yazma yetkisi.

TOPICLOCK: /cs set #kanal topiclock founder/sop/aop/off
Komut kanal kurucusunun kanal başlığının (topic) hangi yetkideki kullanıcıların değiştirebilmesini seçmesini sağlar.

Örnek: /cs set #deneme topiclok aop

10. Kanalda kimse olmasa bile konunun sabit kalması.

KEEPTOPIC: /cs set #kanal keeptopic on/off
Komut aktif olduğunda; kanalda kimse kalmayınca cs topic’i kaydeder ve yeniden kanala biri girdiğinde eski topic’i yeniden girer.

Örnek: /cs set #deneme keeptopic on

11. Kanal kurucusunu değiştirme.

FOUNDER: /cs set #kanal founder
Kanalın kurucusunun değiştirilmesini sağlar. Komut sadece yeni kurucu olacak kişi tarafından kullanılır fakat önce kanalın şifresini girmesi gerekir.
Örnek: /cs set #deneme founder

12. Kanal şifresini değiştirme.

PASSWD: /cs set #kanal passwd yenişifre

Kanalın şifresini değiştirmek için kullanılır. Kullanımdan önce kurucunun kanal şifresini girmesi gerekir.
Örnek: /cs set #deneme passwd 1111

13- /cs mkick #kanal kanaldaki herkesi ban

14- /cs unban #kanal adı nick sürekli ban

15- /msg chanserv akick #kanal nick

16- INVİTE : CS invite #kanal adı

Komut eğer kanalın modu +i ise kullanılmalıdır.

Diğer kullanıcılar chanServ i kullanarak davet ettiremezler.

17- MDEOP /cs mdeop #kanal

Bu komut kanaldaki herkesin opunu alır. Kanal kurucusunun opluğu geri almaz.

18-MKICK /cs mkick #kanal

komut kanaldaki herkesi kanaldan atar *!*@* adresini kanala yasaklar (ban), kanalın modunu +1 olarak değiştirir.

19- UNBAN : /cs unban #kanal me/all

Bu komut belirtilen kanaldaki yasakları (ban) çözer.

Me seçeneği sadece aop/sop/founder tarafından tarafından kullanılabilir ve adresinize uyan yasakları çözer.

ALL seçeneği sadece sop ve founderler kullanabilir ve tüm yasakları çözer.

20- COUNT : /cs count #kanal

Komut kanalın uop/vop/aop/sop/akick listesinde bulunanların sayısını gösterir. Sadece kanal Uopları ve daha yetkili olanlar tarafından kullanalabilir.

CHANSERV SET

AUTOVOICE /cs set #kanal autovop on/off
Bu komut /cs vop #channel add *@* komutuyla yer değiştirdi.

Bu komut vop listesinde olan olmayan, kanala giren herkese +v verir. Komut aktif hale gelince şöyle bir mesaj çıkar Chanserv Automatic voice on join enableled for #abcdi.

IDENT : /cs set #kanal ident on/off
Komut aktif olduğunda kanal opları op olmak için nick şifrelerini girmelidir.

OPGUARD /cs set #kanal opguard on/off
Sadece aop ve sop ların kanalda op olmasını sağlar. Manual olarak op verilmez.

RESTRICT /cs set #kanal restrict on/off
Kanala Uop yada daha yetkili olan kişiler dışında kimsenin girmemesini sağlar.

MEMOLEVEL : /cs set #kanal memolevel vop/aop/sop/NONE
NONE seçeneği girildiğinde sedece kanal kurucusu memo yollayabilir.

URL /cs set #kanal url Webadresin
None : /cs set #channel url NONE (web adresini silmek için)

Kurucunun kanal bilgisine (info) bir web adresi eklemesini sağlar.

DESC : /cs set #kanal DESC description
Kanal tanımını açıklamasını değiştirmeyi sağlar.

EMAIL : /cs set #kanal

Kurucunun kanal bilgisine (info) bir e-posta adresinin eklenmesini sağlar.

MLOCK : /cs set #kanal mlock +/- <modes>
Kurucunun kanal modlarını kilitlemesine (kesinleştirme/lock) yarar. Eğer hiçbir şey yazılmazsa bu MLOCK seçeneğini kapatır. “k” ve “t” (l) sadece manuel olarak kullanılabilir. Eğer bir değer ile girildiyse ör. /moda #kanal +k key yada /moda #kanal +I 3 gibi

Örnekler : /cs set #www mlock +tn

/cs set #spiderslair mlock +ki

/cs set #webchat mlock +tn-klpi

WHY : /cs why #kanal nick
Bir kullanıcının kanalda neden ve ne yetkisi olduğunu olduğunu gösterir. Vop ve daha yetkililer tarafından kullanılır.

ACC : /cs acc #kanal nick
Bir kullanıcının kanalda ne yetkisi olduğunu gösterir.

ACCESS : /cs access #kanal nick ACC komutunun aynısıdır.

MEMOSERV (Mesaj gönderme,alma vb. Servis.)
Not: Bu servisi kullanabilmek için kullandığınız Nick’in NickServ tarafından kayıtlı olması gerekli ve Memo göndermek istediğiniz kullanıcının Nick’ide NickServ tarfından kayıtlı olması gerekli.

1. Nicke memo gönderme.

SEND: /ms send
Herhangi bir kullanıcıya memo gönderir.
Örnek: /ms send nick mesaj

2. Memoların listesini alma.

LIST: /ms list
Memo’ları listeler.
Örnek: /ms list

3. Memoları okuma.

READ: /ms read
Bir memo’yu okumaya yarar
Örnek: /ms read 3

4. Memoları silme.

DELETE: /ms del
Bir memo’yu siler.
Ayrıntılar:
/ms del sayı ( Sadece seçtiğiniz mesaj silinir )
/ms del all veya * ( Tüm mesajlarınız silinir )
/ms del sayı : sayı örnek: /ms del 1:8 (1’den 8’e kadar olan tüm memoları siler)
Not: Silinen memolar “Recycler box” a gider..

5. Çöp kutusundaki memoları temizleme.

EXPUNGE: /ms expunge
“Recycler box” ‘taki memoları temizler/siler.
Örnek: /ms expunge

6. Memoları engelleme (ignore) etme.

IGNORE: /ms ignore
Memoserv ignore komutu
Komut: /ms IGNORE [add|del|list|wipe] <nick>
Nickserv’le nicki kaydedilmiş kişilerden memo almamayı sağlar.
Eğer ms ignore listesindeki kişi memo atmak isterse memoserv ona sizin ondan
memo almak istemediğinizi söyleyecektir.
Örnek: /ms ignore add sisus ( “sisus” Nick’li kullanıcıyı engel (ignore) listenize eklemiş oluyorsunuz)

Örnek: /ms ignore del sisus ( “sisus” Nick’li kullanıcıyı engel (ignore) listenizden çıkarmış oluyorsunuz)
Örnek: /ms ignore list ( Engel (ignore) listesine eklenmiş kullanıcıların listesini verir )
Örnek: /ms ignore wipe ( Engel (ignore) listesini temizler )

SENDTO /ms sendto
Belirtilen kanal listesine memo gönderir.

Örn /ms sendto #kanal vop/aop/sop msg

CLOSE : /ms close
Belirtilen memo clasörünü kapatır. Memoserv yeni bir clasör seçmeniz için soracaktır.

STAT : /ms stat
Tüm memo klasörlerini gösterir.

CREATE : /ms create
Yeni bir memo klasörü yaratır.

Örn: /ms create INBOX2

UNDEL : /ms undel
Recycler (çöp kutusundaki) box taki belirtilen memoyu eski memo klasörüne gönderir.

Ör : /ms undel 3

SELECT : /ms select
Aktif memo klasörünü açar.

Ör : /ms select INBOX2 (eğer INBOX ta yada başka klasördeyseniz INBOX2 klasörünü açar.)

MOVE : /ms move
Belirtilen memoyu başka bir klasöre gönderir.

Ör. /ms move 2 SYSTEM1

GENEL KOMUTLAR (Servisler dışında)

OP: /mode #kanal +o nick

Komut Nick’e belirtilen kanalda op verir.Verilen (@) op’luk geçicidir.
Örnek: /mode #deneme +o sisus

DEOP: /mode #kanal –o nick

Komut operatörlerin operatörlüğünü geri almaya yarar.
Örnek: /mode #deneme –o sisus

VOICE: /mode #kanal +v nick

Komutu bir kullanıcıya artı (voice) vermek için kullanılır.Verilen artı (voice) geçicidir.

Örnek: /mode #deneme +v sisus

DEVOICE: /mode #kanal –v nick
Komutu bir kullanıcıdan artı (voice) almak için kullanılır.
Örnek: /mode #deneme -v sisus

BAN: /ban nick
Kullanıcının kanala girmesini yasaklar.Eğer kanaldaysa kanaldan atmak için kick komutu kullanılır.Kanalda olmuş olsa dahi konuşamaz nick değişemez.

Örnek: /ban sisus

BANLIST: /mode #kanal +b
Kanal yasak listesi almanızı sağlar.

Örnek: /mode #deneme +b

UNBAN: /mode #kanal -b bantürü
Kullanıcının yasağını kaldırmak için kullanılır.Ban listesi alarak bantürü’nü öğrenebilirsiniz.

Örnek: /mode #kanal -b *!java@192.168.0.kD502=

KICK: /kick #kanal nick sebep

Kullanıcıyı kanaldan atar, eğer ban atılmamışsa kanala tekrar girebilir. Sebep kısmına kanaldan neden atıldığı yazılır (tekrar,küfür,uzun yazı gibi…)

Örnek: /kick #deneme sisus Lütfen yazı tekrarı yapmayınız.

QUERY: /query nick
Kullanıcının özeline girmek için kullanılır.

Örnek: /query sisus

WHOIS: /whois nick

Kullanıcının sohbette olduğuzaman kullanılır. Bazı bilgilerini almanıza yarar (hangi kanallar’da olduğu,mail adresi,ismi,sunucuya girdiği zamanı vb.)

Örnek: /whois sisus

SILENCE: /silence [+] [-] nick
Bir kullanıcı sizi rahatsız ettiği zaman susturmak için kullanılır.

Örnek: /silence +sisus (Kullanıcıyı listeye eklemek için kullanılır)

/silence –sisus (Kullanıcıyı listeden çıkartmak için kullanılır)

/silence (Listede bulunan kullanıcıları listelemek için kullanılır)

INVITE: /invite nick #kanal
Kullanıcıyı kanala davet etmek için kullanılır.

Örnek: /invite sisus #deneme

PROTECT : /ns set protect on/off
Bu komut nicki korumaya yarar Eğer 60 sn içende nick şifresi girilmezse nicki kullanmaya çalışan kişinin niki guestsxxxx olur

SECURE : /ns set secure on/of
Bu tomut açık olduğunda nickserv access listesi görmezden gelinir.

MRECEIPTS : /ns set mrceipts on/off
Bu komutla gönderdiğiniz memoyu gönderdiğiniz kişi okuduğunda haberdar eder

MFORWARD : /ns set mforward on/off nickname

Size gelen memolara başkasına yönlendirir. Kapatmak için off yapılmalı

FIELD : /ns set field
/ns info nickte yer alan bilgileri değiştirmenize eklemenize yarar

/ns set field age 12 fibi

Not Bilgileri silmek için komuta hiç bir şey eklemeden gönderilir. /ns set field age (enter)

URL : /ns set url http://www.Sisus.cjb.net

Nick infosuna wep adresi eklemeye yarar

SHOWEMAIL : /ns set showemail on/off
Nickname bilgisinde emael adresinin herkes tarafından förülmesini sağlar

NOOP : /ns set noop on/off
Biri sizi kanalda vop/aop/sop/ listesine eklemek istediğinde onayınızı alması gerekir

NOMEMO : /ns set nomemo on/off
Memo almamanızı sağlar

AUTHORIZE : /ns set authorize buddy on/off
Bu komut sizin başkasının whatc/buddy listesine eklerken sizin onayınızı almaya zorlar. Kapalıyken herkes etleyebilir. Açıkken herkes ekleyebilir. On yada off yazmazsanız açık anlamına gelir.

/msg Nickserv set AUTHORIZE , /msg Nickserv SET AUTHORIZE BUDDY on

CMODES

b- Yasak (ban)

i-davet (invite)

k- anahtar (key-şifre)

l- limit

m- Moderated (denetlenmiş mesaj gönderemem odaya)

n- Kanal dışından mesaj gönderilememesi

o- Kanal oparatörü

p- Özel (private) (/List komutunda yer almaması)

s- Gizli kanalı listeden gizler

r- kayıt (Registered)

t- Başlık/topik

v- Voice Kanal Modereted ise (+m) kullanıcılara artı verir

M- Aktifse mesajlar başka kanala gider +n ise. Server adminleri tarafından kullanılabilir. Örn /mode #kanal +M gönderilecek kanal adı. Moderated sohbeti yönlendirmek için kullanılır.

N- +mM modları aktif olan bir kanalda gönderilen mesajları almak için kullanılır. Örn /mode #kanal +N #mesajların geleceği kanal. +M ve +N birlikte kullanılır ve tektek kullanılamaz adminler kullanabilir.

A- Auditorium Sadece adminler kullanabilir.

j- Kanalda +k (key/şifre) modu açıksa java kullanıcıları bu anahtara ihtiyaç duymadan kanala girebilir.

e-kanala CTCP komutlarının gönderilmemesini sağlar.

c- Renk kullanılmamasını sağlar

u- User op: UOPS Nicikinin yanında – işaretin görünmesini sağlar

y- server desteklemiyor

O- Kanalın limit modu açıksa belirtilen limitin üstünün başka kanala gitmesini sağlar. /mode #spiderslair +10 5 #spiderslair2 modunda 5 kullanıcıdan sonra #spiderslair2 kanalına giderler.

L- Language server destekliyorsa ircoplar kullanabilir

R- Restriced

d- Nick değiştirmeyi engeller. Sadece guestten başka nike geçmeye izin verir. İrcopları etkilemez.

w- Şu anda server desteklemiyor.

Bir mola vererek sohbet odalarımızda sohbet etmek istersen tamamen ücretsiz sohbet,üyeliksiz sohbet,bedava sohbet,tam sohbet olarak sohbet edebilirsiniz.İsteğe göre mobil üzerinden bağlanarak mobil sohbet yababilir chat keyfine sohbet odalarımızda güzel vakit gecirek varabilirsiniz.Online sohbet sizinle bir tık kadar yakın.


Sohbetimize katılmak istiyorsanız lütfen Sohbete Bağlan tıklayınız. Web üzerinden sohbete katılmanız için JAVA yüklü olmalıdır.
Eğer Javanız yüklü değilse BURAYA tıklayarak mIRC indiriniz.Mobil Kullanıcılar için Mobil Sohbete Bağlan Dostluk arkadaşlık sohbet muhabbet yeni bayan arkadaşlar hepsi burada.
mobil sohbet
sohbet odaları
SenSohbet sohbet odaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0:00
Çalan :